הבנות על הבנים

בית הספר היסודי איננו מקום "נכון" עבור בנים. בית הספר אפוף אווירה נשית, והדבר פוגע בתלמידים הזכרים, כך טוען המטפל המשפחתי האוסטרלי.

 

סטיב בידולף, ספרו Manhood לדבריו, הבנים צוברים הישגים נמוכים והופכים להיות נשיים בשל ה" הטיפול" שהם מקבלים בבית הספר: רוב צוות ההוראה מורכב מנשים , התלמידים מתבקשים לשבת במקום אחד במהלך שעות הלימודים ולשמור על שקט, בהפסקות אין די אפשרות להוציא אנרגיות, הפעילויות המוצעות במהלך השעורים הן כאלה הכרוכות בריכוז, בסדר ובשקט, דרישות המנוגדות לטבעם הסוער של הבנים, ועל כן גורס בידולף שהבנים מדוכאים למעשה, בעוד תשומת הלב מופנית אל הבנות העדינות. בכלל, לדעתו להיות בן זהו םיכון. בנים עלולים לסיים את חייהם במהלך שנות העשרה שלהם , אם בתאונות דרכים, התאבדויות, או קטטות- פי שניים, או שלושה, יותר מאשר בנות בגילם משום שההתפתחות שלהם איטית יותר. הבנים "משיגים" את הבנות רק לקראת גיל 19. בגיל חמש יש פער של חצי שנה עד שנה בין שני המינים לטובת הבנות , כשהכישורים הרצויים – היכולת לשבת בשקט בבית הספר- שייכים לבנות. בידולף מציע פתרון פשוט לבעיה : בנים לא צריכים להתחיל ללמוד בכמה א" יחד עם בנות באותו גיל. הבנות תתחלנה ללמוד שנה לפני הבנים , הם יצטרפו לבית הספר שנה מאוחר יותר וכך " סגרו את הפער". פתרון שחר יכול להיות הפרדה מוחלטת בן בנים ו בנות ( ניתן לראות ניסיונות כאלה בארה"ב) או להמשיך ללמוד יחד ולהיפרד בחלק מהמקצועות. בנורבגיה, בבית ספר יסודי , סיפרה מנהלת שהיא נוהגת לקיים שיעורים נפרדים לבנים ובנות בנושאים מסויימים כמו כלכלת בית. כאשר למדו הילדים יחד, הבנים הפגינו התנהנות מצ"ואיסטית, לגלגו על הבנות וזלזלו בלימודים . אולם, לאחר שהוחלט להפריד בין שני המינים , הבנים הלומדים לחוד כלכלת בית שינו את התנהגותם . יחסם הפך רציני יותר , הם שאפו להגיע להשים בעבודתם , והשיעורים התנהלו כיאות. תגובות נגד לרעיונית אלה לא אחרו לבוא. לטענת המתנגדים בעיית ההישגים הנמוכים של הבנים בבית הםפר היסודי אינה חדשה. כשלון הבנים מוטל תמיד על כתפיהן של הנשים – המורות , על טכסטים לא מתאימים שמוטל עליהם ללמוד , על שיטות חינוכיות שאינן הולמות את מזגם , על מבנהו של בית הספר. לדבריהם , העיסוק העכשווי בבעיה נובע מסיבות הקשורות לתפיסות חברתיות חדשות: היום, יותר בנים צריכים למצוא לעצמם מקום עבודה בזכות השגים לימודיים , בשונה הדרך המסורתית לפיה בנים ממשיכים בעיסוקי אבותיהם ללא צורך בכישורים מיוחדים, היום, יותר בנות מגיעות ללימודים גבוהים באוניברסיטאות מעולות ויוצרות בכך תחרות קשה עבור הבנים. האבטלה בין הצעירים גדלה והולכת ויוצרת "כיסי" איום על סדרי החברה. כדי להתמודד עם בעיית ההשגים הנמוכים של הבנים, יש לתקוף אותה מזויות אחרות: לבחון לא רק את השפעת המיגדר על ההשגים , אלא לבדוק את השפעתם של המעמד הסוציו – אקונומי של התלמידים, המוצא האתני והמעמד החברתי על השגיהם. הפתרון לא צריך לבוא על חשבון הבנות , או בכיוון עידוד הגבריות של הבנים יש ליזום מחקרים על סגנונות למידה של תלמידים , ולתת מענה אקדמי הולם.

 

أضف تعليق

للجميع


كود امني
تحديث